Ký kết Chương trình phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2028. Dự buổi lễ có các đồng chí: Lương Văn Cường, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Vi Hồng Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2028 với các nội dung cơ bản như: Trao đổi, chia sẻ thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi người lao động tại Tòa án nhân dân hai cấp; tổ chức các cuộc họp giữa hai bên nhằm thảo luận, chia sẻ thông tin về lao động, công đoàn, giải quyết tranh chấp, yêu cầu về lao động; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm cập nhật, phổ biến pháp luật về lao động, công đoàn để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn và công chức tòa án trong tỉnh.

Cử đội ngũ hội thẩm nhân dân là cán bộ công đoàn các cấp tham gia các khóa bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ; cử cán bộ công đoàn là hòa giải viên đi đào tạo, bồi dưỡng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, giải đáp nghiệp vụ về lao động, công đoàn tới công chức, viên chức, người lao động tòa án, cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh...

Chương trình phối hợp giúp nâng cao hiệu quả công tác ở mỗi đơn vị.

Chương trình phối hợp giúp nâng cao hiệu quả công tác ở mỗi đơn vị.

Chương trình ký kết giúp củng cố, tăng cường quan hệ phối hợp giữa hai bên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và công chức tòa án nhân dân hai cấp./.

Xem thêm