Ngân Sơn chú trọng công tác đối ngoại để phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua, huyện Ngân Sơn luôn chú trọng thực hiện công tác thông tin đối ngoại, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại

Hằng năm, ngay từ đầu năm UBND huyện đã chủ động thực hiện và ban hành các chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện, đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về công tác đối ngoại; chú trọng lồng ghép các hoạt động thông tin đối ngoại với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển, đảo; thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác đối ngoại nói chung và công tác thông tin đối ngoại nói riêng.

Lãnh đạo UBND huyện Ngân Sơn phát biểu thảo luận, trao đổi tại UBND huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) trong lần đến học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch.
Lãnh đạo UBND huyện Ngân Sơn phát biểu thảo luận, trao đổi tại UBND huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) trong lần đến học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch.

Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy chương trình hoạt động, giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện gắn với nhiệm vụ công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành. Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để đấu tranh phản bác, chống lại những thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị đã có với các tổ chức nước ngoài, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài. Tổ chức đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế bảo đảm an toàn và hiệu quả, thông qua các mối quan hệ quốc tế để vận động tài trợ, viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Quản lý, sử dụng tốt các khoản tài trợ, các dự án đã được các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ, hỗ trợ. Chỉ đạo kịp thời nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, các vấn đề nhạy cảm liên quan đến tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và các vấn đề nhạy cảm có yếu tố nước ngoài. Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, phản động.

Thành quả bước đầu từ công tác đối ngoại

Đồng chí Hà Sỹ Thắng, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn chia sẻ: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại, những năm qua huyện Ngân Sơn đã triển khai đồng bộ các chủ trương, kế hoạch, cụ thể hóa bằng hành động trong công tác thông tin đối ngoại và đạt được kết quả tích cực.

Đồng chí Hà Sỹ Thắng, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn trao đổi với phóng viên về công tác thông tin đối ngoại của huyện trong thời gian qua
Đồng chí Hà Sỹ Thắng, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn trao đổi về công tác thông tin đối ngoại của huyện trong thời gian qua.

Cụ thể, trong hai năm qua lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã chủ động phối hợp làm việc với các đối tác nước ngoài, qua đó tìm hiểu được một số thị trường tiềm năng về lao động; đã có hơn 200 lao động địa phương đi làm việc tại một số thị trường lớn như: Úc, NewZeaLand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, A-rập Xê-út…Huyện cũng đã thu hút được hàng chục tỷ đồng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA từ các chương trình CSSP thuộc nguồn vốn  IFAG); tổ chức ChildFund Australia; Tổ chức bánh mì Thế giới...

Trong công tác thông tin đối ngoại, huyện Ngân Sơn chú trọng việc học tập kinh nghiệm phát triển các mô hình kinh tế, mô hình du lịch, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ những địa phương khác. Mới đây, đoàn cán bộ của huyện gồm lãnh đạo UBND, HĐND và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện đã đến học tập kinh nghiệm tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang để triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Ngân Sơn giai đoạn 2021-2025" do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn công tác đã đến thăm một số mô hình phát triển nông – lâm nghiệp; hoạt động của một số hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp có hiệu quả; mô hình tổ chức các loại hình du lịch cộng đồng; cách tuyên truyền, quản bá du lịch và sản phẩm nông nghiệp.

Bài học kinh nghiệm từ công tác đối ngoại

Quá trình triển khai công tác thông tin đối ngoại cấp ủy, chính quyền địa phương đã rút ra những bài học kinh nghiệm như: Tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ nội dung Kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045, gắn kết với tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là công tác đối ngoại và những chỉ đạo, định hướng theo tinh thần Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, chính quyền, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về tầm quan trọng và vai trò của công tác thông tin đối ngoại gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

2.	Lãnh đạo UBND huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) giới thiệu với đoàn công tác của huyện Ngân Sơn về một số mô hình du lịch cộng đồng ở địa phương
 Lãnh đạo UBND huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) giới thiệu với đoàn công tác của huyện Ngân Sơn về một số mô hình du lịch cộng đồng ở địa phương.

Chỉ đạo đổi mới về nội dung thông tin đối ngoại theo hướng bảo đảm chủ động, tích cực, có tính hấp dẫn thuyết phục cao. Chú trọng công tác tuyên truyền những nội dung về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, những giá trị tốt đẹp, bản sắc dân tộc, truyền thống cách mạng của các dân tộc trên địa bàn huyện, tỉnh. Định hướng dư luận xã hội về các vấn đề quốc tế liên quan, vấn đề biển đảo, biên giới lãnh thổ, tôn giáo, dân tộc…

Đối với trong nước, sau khi học tập, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp hàng hóa; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới…huyện Ngân Sơn xác định: Cần xây dựng được kế hoạch phát triển nông - lâm nghiệp giai đoạn để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, tạo các sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối với lĩnh vực du lịch, cần có quy hoạch từ tổng thể cấp tỉnh đến chi tiết từng điểm, khu du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để tạo điểm nhấn từ đó nhân rộng và thông qua công tác đối ngoại để thu hút sự tham gia từ các nguồn lực ngoài ngân sách. Thực hiện tốt công tác quảng bá, giới thiệu về tiềm năng phát triển nông – lâm nghiệp, du lịch của địa phương thông qua các các trang báo chính thống, website, mạng xã hội.../.

Văn Lạ

Xem thêm