Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá X:

Nghe các tờ trình chuyên đề và báo cáo thẩm tra

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 13/7, Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 nghe các tờ trình chuyên đề và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với các tờ trình này.

Chủ toạ điều hành Kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp.

Đại biểu đã nghe 22 tờ trình dự thảo các nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cải cách hành chính; Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết và kế hoạch nói trên.

Cuối buổi sáng các đại biểu chia tổ và tiến hành thảo luận.

Chiều nay (13/7), Kỳ họp tiếp tục thảo luận tại tổ và Hội trường./.

Các nội dung được trình bày tại phiên họp sáng 13/7 gồm:

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình truyền hình Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử cấp Quốc gia Nà Pậu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn khu vực hồ Ba Bể; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vào hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279 (thôn Liên Kết).

N.V – Văn Lạ

Xem thêm