Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

BBK - Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Pác Nặm luôn gương mẫu, đi đầu trong các lĩnh vực của đời sống, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Huyện Pác Nặm có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 98%. Toàn huyện có hơn 110 người có uy tín, họ là bí thư chi bộ, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, người làm kinh tế giỏi… được bà con dân bản suy tôn và chính quyền địa phương công nhận. Với vị trí, vai trò và sự ảnh hưởng của mình, những người có uy tín ở Pác Nặm đã trở thành đầu mối công tác dân vận của Đảng, là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với Nhân dân, là địa chỉ tin cậy của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Không những thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, người có uy tín còn tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm lo cho gia đình, tích cực lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan… trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

Thôn Nặm Khiếu, xã Nhạn Môn có 48 hộ với gần 300 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Mông, Dao cùng sinh sống. Đời sống bà con trong thôn chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Hơn 10 năm đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ, là người có uy tín của thôn, ông Thào Minh Khyào luôn nỗ lực cùng tập thể chi bộ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Tích cực vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình.

Nhờ vậy, trong 5 năm gần đây ông Khyào đã vận động người dân hiến hơn 28.000m2 đất mở đường giao thông, đường lâm nghiệp phục vụ phát triển kinh tế; hòa giải thành công hơn 30 vụ việc mâu thuẫn giữa một số hộ trong thôn.

Ông Khyào chia sẻ: "Muốn dân hiểu và làm theo, trước khi triển khai bất cứ việc gì, tôi đều đưa ra bàn bạc trước Chi bộ và Nhân dân. Bản thân mình phải gương mẫu đi trước, có kết quả tốt thì người dân mới tin và làm theo".

Các đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Pác Nặm luôn tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn. Đồng thời, phản ánh về những khó khăn, hạn chế của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Tiêu biểu như ông Hoàng Văn Cầu, người có uy tín ở thôn Khâu Đấng, xã Bộc Bố tích cực vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc người Sán Chỉ, nhiều năm liền đạt danh hiệu là thôn Văn hóa. Ông Lục Văn Bạn, người có uy tín thôn Bản Khúa, xã Bằng Thành, khéo dân vận người dân phát triển kinh tế rừng. Ông Vừ A Giàng, người có uy tín ở thôn Cốc Nọt, xã Công Bằng gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các phong trào của thôn, tuyên truyền người dân trong thôn cảnh giác với kẻ xấu lợi dụng đồng bào trong thôn…

Ông Hoàng Văn Thắm, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Pác Nặm đánh giá: Thời gian qua, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đã phát huy tốt vai trò, uy tín của mình; đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và các cơ quan trong hệ thống chính trị. Hằng năm, cấp ủy, chính quyền huyện phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, ghi nhận kịp thời những công lao đóng góp của người uy tín; quan tâm thực hiện các chính sách, làm tốt công tác an sinh xã hội đối với đội ngũ người có uy tín trên địa bàn theo đúng quy định.../.

Người có uy tín

Xem thêm