Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật

Sáng 06/01, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV tiếp tục chương trình làm việc. Các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì điều hành thảo luận ở tổ đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì điều hành thảo luận ở tổ Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

Thảo luận ở tổ, các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và nội dung báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội đối với dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Tuy nhiên, các đại biểu có ý kiến vào một số nội dung cụ thể như:

Đại biểu Hoàng Văn Hữu cho rằng các nội dung được sửa đổi, bổ sung đã được Chính phủ, các cơ quan soạn thảo, nghiên cứu, đánh giá kỹ. Tuy chưa thay đổi toàn bộ nội dung Luật nhưng các nội dung sửa đổi, bổ sung đã giúp cho các địa phương, chủ đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, quy trình thủ tục, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng...

Đại biểu Hoàng Văn Hữu phát biểu thảo luận ở tổ.
Đại biểu Hoàng Văn Hữu phát biểu thảo luận ở tổ.

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân bày tỏ sự nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và nội dung báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội đối với dự án Luật. Các nội dung cần thiết phải sửa đổi, bổ sung đó là phân cấp thẩm quyền cho HĐND trong Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư công theo đối tác, về ủy thác xử lý tài sản trong Luật Thi hành án Dân sự là phù hợp, để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tế hiện nay.

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân cho rằng về phân cấp thẩm quyền cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án, công trình thuộc khu vực II đã tạo sự chủ động cho địa phương. Tuy nhiên, đối với dự án thuộc khu vực I đã được Thủ tướng phê duyệt, đề nghị cũng nên phân cấp cho UBND tỉnh quyết định. Đề nghị Chính phủ xem xét, trình sửa đổi quy định này theo hướng phân cấp cho các bộ, ngành chuyên môn đối với trường hợp đặc biệt có nhu cầu xây dựng công trình phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích khu vực bảo vệ và phân cấp cho chính quyền địa phương đối với khu vực bảo vệ II để địa phương chủ động trong giải quyết các trường hợp xây dựng không phép, trái phép, không đúng quy định…

Đại biểu Hà Sỹ Huân cho rằng Luật Đầu tư công đã phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương, tuy nhiên trong thực tiễn vẫn còn vướng đối với các công trình phòng, chống lụt bão, giao thông mang tính cấp bách, cần thiết. Do đó, đề nghị tăng thẩm quyền cho Thường trực HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án này.

Đối với Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, đại biểu Hà Sỹ Huân cho rằng việc áp dụng thuế suất đặc biệt đối với ô tô điện chạy pin là đón trước xu hướng chung, là loại phương tiện thân thiện với môi trường. Do đó việc sửa đổi là phù hợp, để người dân có thể tiếp cận được với loại phương tiện này rộng rãi...

Đại biểu Nguyễn Thị Huế đề nghị xem xét, bổ sung một số nội dung đối với Luật Điện lực hiện hành như: Quy định việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ năng lượng sạch, công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số để từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng dịch vụ cung cấp điện và năng suất lao động, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn tài nguyên và nhiên liệu; cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp giữa nhà sản xuất và khách hàng tiêu thụ; cơ chế cho phép phát triển các nhà máy điện sản xuất tại chỗ, tự cung cấp trong các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất…

Chiều nay (06/01), các đại biểu tiếp tục thảo luận ở tổ về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ./.

Nông Vui - Văn Lạ

Xem thêm