Quốc hội thảo luận về Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 22/6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Trước đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Quang cảnh Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp.

Phát biểu góp ý đối với dự thảo Luật, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị các nội dung: Về nguyên tắc quản lý căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước Điều 4, dự thảo Luật quy định có 3 nguyên tắc về quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, nghiên cứu bổ sung nguyên tắc: “Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định của pháp luật”. Bởi các cơ sở dữ liệu thông tin của công dân sẽ được số hóa, quản lý và lưu trữ bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đề nghị bổ sung nội hàm nguyên tắc: “Thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu, việc quản lý, khai thác, sử dụng phải đảm bảo đúng mục đích, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao” và lưu trữ lâu dài; Khoản 3 quy định nguyên tắc lưu trữ lâu dài đối với các thông tin, tài liệu của cá nhân được thu thập, cập nhật là chưa rõ ràng, cụ thể về thời gian lưu trữ. Quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, liên quan đến bí mật đời tư của mỗi cá nhân phải được xác định là tài sản của Nhà nước và cần được lưu giữ vĩnh viễn, đảm bảo an toàn.

Tại Điều 17, Luật Lưu trữ quy định về thời hạn bảo quản đối với từng loại tài liệu khác nhau tùy theo tính chất, giá trị của tài liệu. Do đó, để đảm tính thống nhất và rõ ràng khi thi hành Luật, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về thời gian lưu trữ.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, phát biểu tại Kỳ họp.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, phát biểu tại Kỳ họp.

Về Quyền và nghĩa vụ về căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước (Điều 5) tại Khoản 4, để đảm bảo đầy đủ, thống nhất, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, bổ sung quy định, cụ thể như sau: Về cách gọi tên đề nghị thống nhất sử dụng cụm từ “người mất năng lực hành vi dân sự”, vừa ngắn ngọn và đảm bảo tính thống nhất giữa các luật.

Theo đó, tại khoản 3, Điều 24 dự thảo Luật đề nghị thay bằng cụm từ “người mất năng lực hành vi dân sự” cho thống nhất. Đề nghị xem xét bổ sung đối tượng: “Người chưa thành niên, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” được thực hiện các quyền và nghĩa vụ thông qua người đại diện hợp pháp của mình.

Về người được cấp thẻ căn cước (Điều 20), Khoản 2, Điều 20 dự thảo Luật quy định người được cấp thẻ căn cước: “Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Người dưới 14 tuổi thực hiện cấp thẻ căn cước theo nhu cầu, người cấp thẻ căn cước gồm người trên 14 tuổi là bắt buộc, người dưới 14 tuổi thực hiện cấp thẻ căn cước theo nhu cầu” và theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 24 dự thảo Luật quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước quy định: “…

Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công”. Với quy định như dự thảo Luật có dẫn đến vô hiệu giá trị Giấy khai sinh theo quy định của Luật hộ tịch không?

Theo quy định của Luật Hộ tịch, trẻ em sinh ra trong thời hạn 60 ngày phải đăng ký khai sinh, trường hợp qua 60 ngày mới thực hiện đăng ký khai sinh thì xác định đăng ký khai sinh quá hạn. Việc đăng ký khai sinh được thể hiện thông qua Giấy khai sinh và giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản của cá nhân, trong đó có số định cá nhân được lấy trong kho dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó giấy khai sinh cũng là cơ sở thành phần hồ sơ quan trọng khi trẻ nhập học tại các trường. Nếu quy định như vậy sẽ dẫn đến không thống nhất đồng bộ.

Do đó, đề nghị cần đối chiếu với Luật Hộ tịch hiện hành. Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ đối với người dưới 14 tuổi trong việc sử dụng, quản lý thẻ căn cước cho đầy đủ, đảm bảo căn cước được sử dụng đúng mục đích, an toàn.../.

Nguyễn Thêm

Xem thêm