Chính sách BHXH-BHYT

Tăng cường các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành BHXH tỉnh đề ra, đó là tập trung khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, ngay từ những tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong ngành BHXH tỉnh đã đề ra các giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Phát thẻ BHYT miễn phí cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Phát thẻ BHYT miễn phí cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Tính cuối năm 2022, toàn tỉnh có 23.084/23.077 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và tăng 349 người (1,53%) so với năm 2021. Có 9.585/9.583 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100% kế hoạch giao. Có 17.150/17.133 người tham gia BHTN, đạt 100% kế hoạch giao, tăng 362 người (2,15%) so với năm 2021. Có 311.488/311.457 người tham gia BHYT, đạt 100% kế hoạch giao, tăng 169 người (0,05%) so với năm 2021. Tỷ lệ bao phủ dân số chiếm 96,7%.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2022 thực hiện được 739.868 triệu đồng, đạt 100,4% kế hoạch và tăng 18.332 triệu đồng so với năm 2021. Công tác chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN kịp thời với tổng số tiền 979,358 tỷ đồng. Riêng với công tác chi khám chữa bệnh BHYT, trong năm 2022, BHXH tỉnh đã bảo đảm quyền lợi cho 537.294 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, với tổng số tiền trên 236 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn như: Số người tham gia BHXH tự nguyện giảm 10,35% so với năm 2021. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng gấp đôi (từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng) đã khiến nhiều người dừng tham gia BHXH tự nguyện. Tỷ lệ bao phủ BHYT hết năm 2022 mới xấp xỉ đạt chỉ tiêu do Chính phủ, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam giao. Do một bộ phận người tham gia BHYT tại xã trong năm được công bố đạt chuẩn nông thôn mới không còn được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT…

Khắc phục những khó khăn thời gian qua để thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch, ngay từ những tháng đầu năm, BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2023 đề ra. Đó là: Phát triển đạt khoảng 27,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; đạt khoảng 97% dân số tham gia BHYT trở lên; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 83%; đạt và vượt số thu BHXH, BHTN, BHYT được giao; giảm tỷ lệ số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi năm 2023 trên số phải thu dưới mức BHXH Việt Nam giao.

Về các giải pháp, BHXH tỉnh tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của BHXH Việt Nam. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể để tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW về BHXH, Nghị quyết số 20-NQ/TW về BHYT. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh, tham mưu tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, hiệu quả, gia tăng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Tiếp tục rà soát, điều tra dữ liệu thuế người lao động quyết toán thuế thu nhập cá nhân để phát triển đối tượng tham gia bắt buộc. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đôn đốc thu và thu nợ. Bám sát các đơn vị sử dụng lao động để kịp thời đôn đốc khi đơn vị có dấu hiệu chậm đóng, không để nợ đóng kéo dài. Thực hiện tốt công tác cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT. Giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN cho các đối tượng kịp thời, chính xác, đúng quy định…/.

Xem thêm