Tập huấn Chương trình OCOP cho đoàn viên, thanh niên

Ngày 30/5, Tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) năm 2022 cho 26 đoàn viên, thanh niên là chủ mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lớp tập huấn
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Các học viên đã được cán bộ Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, Liên minh Hợp tác xã, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Y tế... triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP); tình hình phát triển các sản phẩm OCOP hiện nay trên thị trường; tư vấn, hướng dẫn xây dựng hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ tham gia Chương trình OCOP; kỹ năng thuyết trình dự án khởi nghiệp cho các thí sinh tham dự chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Bắc Kạn” năm 2022.

Ngoài ra, các học viên còn được tham quan một số doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm OCOP tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Thông qua tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Chương trình OCOP và phát triển kinh tế tập thể, giúp đoàn viên, thanh niên vận dụng sáng tạo, phát triển các mô hình kinh tế theo Chương trình OCOP trên cơ sở thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước./.

Huyền Thương

Xem thêm