Tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi

Nhằm nâng cao năng lực trong quản lý, giảng dạy, huyện Na Rì vừa tổ chức tập huấn Chương trình giáo dục Mầm non sau sửa đổi và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác quản lý và giáo viên Mầm non năm 2022.

ảnh: Cô Đỗ Thị Hạnh, giáo viên Trường Mầm non Lương Thượng trong buổi tập huấn nội dung hướng dẫn trẻ cách tạo hình các con vật tổ chức tại Trường Mầm non thị trấn Yến Lạc.
Cô Đỗ Thị Hạnh, giáo viên Trường Mầm non Lương Thượng trong buổi tập huấn nội dung hướng dẫn trẻ cách tạo hình các con vật tổ chức tại Trường Mầm non thị trấn Yến Lạc.

Các nội dung chính gồm: Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; giáo dục kỹ năng tiền học đường cho trẻ em khuyết tật hòa nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non; xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và một số bệnh, dịch thường gặp trong các cơ sở GDMN;

Nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ; bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non; tăng cường công tác phối hợp liên ngành và cha mẹ của trẻ nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp...

Thông qua tập huấn giúp cán bộ, giáo viên mầm non cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay./.

Tùng Vân

Xem thêm