Tập huấn nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho người có uy tín

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 02/11, Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 đại biểu, đại diện cho lãnh đạo, công chức cơ quan công tác dân tộc; các ban, ngành của tỉnh, huyện; công chức làm công tác dân tộc; người có uy tín, trưởng thôn, bí thư chi bộ trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu được nghiên cứu, học tập 02 chuyên đề, gồm: Giới thiệu khái quát về cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; những kết quả nổi bật về thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội nghị trang bị những kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ làm công tác dân tộc, người có uy tín, chức sắc ở thôn bản, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh/.

Xem thêm