Lao động và Công đoàn

Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lựa chọn chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” là nội dung trọng tâm trong hoạt động của tổ chức công đoàn cả nước. Thực hiện chủ đề năm nay, LĐLĐ tỉnh đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Kẻ gỗ tại Bắc Kạn (tháng 8/2022).

Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Kẻ gỗ tại Bắc Kạn (tháng 8/2022).

Toàn tỉnh hiện có trên 23.300 công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ), trong đó có trên 20.600 đoàn viên công đoàn. Hệ thống công đoàn gồm 10 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 697 công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó 684 CĐCS thuộc LĐLĐ tỉnh và 13 CĐCS thuộc ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Trên thực tế, việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đối với tỉnh Bắc Kạn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do khu vực hành chính sự nghiệp đang thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nguồn biên chế tuyển mới hạn chế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả, các doanh nghiệp thành lập mới chưa nhiều…

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng công đoàn các cấp trong tỉnh thời gian qua đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Riêng trong năm 2022, toàn tỉnh kết nạp mới 915 đoàn viên công đoàn (đạt trên 70% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao); thành lập 02 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước với 186 đoàn viên (đạt 100% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao). Một số đơn vị thực hiện tốt công tác này như: LĐLĐ huyện Ngân Sơn, LĐLĐ huyện Chợ Mới...

Năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam giao tỉnh Bắc Kạn kết nạp mới 941 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 03 công đoàn cơ sở. Vừa qua, Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên của LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu, giao nhiệm vụ cho LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, đồng thời hỗ trợ những nội dung cần thiết.

Ông Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức công đoàn. Năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” là nội dung bao trùm trong hoạt động công đoàn, các cấp công đoàn cũng sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, phong phú các hình thức truyền thông để nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, nhất là vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động.

Tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân lao động ở những nơi đã thành lập công đoàn. Cụ thể là khi tuyển dụng nhân sự mới trong khối hành chính sự nghiệp và khối doanh nghiệp, CĐCS tập trung tuyên truyền, giới thiệu, vận động đoàn viên tham gia tổ chức công đoàn, nhấn mạnh những lợi ích của người lao động khi trở thành đoàn viên công đoàn. LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành tích cực tham mưu với cấp ủy, chủ động phối hợp với chính quyền, đặc biệt là ngành chức năng như: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra về việc kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động và công đoàn tại các doanh nghiệp, nhất là tại các doanh nghiệp thành lập mới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn tham gia tuyên truyền./.

Phương Thùy

Xem thêm