Thẩm định, rà soát các tiêu chí xây dựng NTM tại xã Trần Phú và Côn Minh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 21/02, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Bắc Kạn tiến hành thẩm định, rà soát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của xã Trần Phú và xã Côn Minh (Na Rì). 
Đoàn công tác thực hiện thẩm định, rà soát việc thực hiện xây dựng xã NTM tại xã Trần Phú

Đoàn công tác thực hiện thẩm định, rà soát việc thực hiện xây dựng xã NTM tại xã Trần Phú

Xã Trần Phú và Côn Minh là hai xã được tỉnh, huyện chọn phấn đấu xây dựng đạt chuẩn NTM năm 2022, tuy nhiên, cả 2 xã đều không hoàn thành được các tiêu chí theo kế hoạch. Cụ thể, xã Trần Phú chỉ đạt 8/19 tiêu chí, còn 11 tiêu chí chưa đạt; xã Côn Minh đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra hướng tháo gỡ những khó khăn trong thời gian tới. Các xã đã có nhiều kiến nghị đề xuất với đoàn công tác như: Cấp trên tiếp tục có những chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; kịp thời giao các nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia về đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để triển khai kịp tiến độ…

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Dương Văn Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Bắc Kạn đề nghị 02 xã cần có tờ trình, kế hoạch cụ thể các hạng mục đầu tư, các chương trình hỗ trợ triển khai các tiêu chí chưa đạt; các phòng chuyên môn liên quan hướng dẫn thực hiện cụ thể các tiêu chí, nội dung mà xã cần tập trung tăng cường thực hiện như: Môi trường, văn hóa, thu nhập, tỷ lệ nghèo... Huyện cần giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban chuyên môn của huyện và 2 xã Trần Phú, Côn Minh thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng NTM trong năm 2023./.

Xem thêm