Thành phố Bắc Kạn: Quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Là địa phương đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới, thành phố Bắc Kạn nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ tiếp theo, đó là phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn để xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Sự khởi đầu thuận lợi

Thành phố Bắc Kạn có 06 phường và 02 xã, là Nông Thượng và Dương Quang. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của thành phố Bắc Kạn đã có nhiều đổi thay vượt bậc. Toàn bộ hệ thống đường giao thông của xã, liên xã và trục chính nội đồng trên địa bàn đã được kiên cố hóa đạt chuẩn nông thôn mới; hơn 72,4% đường trục thôn, ngõ xóm được bê tông hóa; trên 82% kênh mương được kiên cố hóa.

Chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường được duy trì, giữ vững. Hiện tại hai xã Nông Thượng và Dương Quang đã có 3/6 trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên an toàn đạt 100%. Thiết chế văn hóa tại hai xã đã được đầu tư đầy đủ, đạt chuẩn theo quy định. Thành phố không còn nhà tạm, nhà dột nát; hơn 89,2% hộ có nhà ở đạt chuẩn “3 cứng” theo quy định.

Kinh tế thành phố những năm qua tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, ứng dụng KHCN cao. Năm 2020, thu nhập bình quân của thành phố đạt hơn 38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tại 2 xã là 1,21%... Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, thành phố Bắc Kạn đã hoàn thành nhiệm vụ đưa hai xã Nông Thượng, Dương Quang về đích nông thôn mới lần lượt vào các năm 2017, 2019. Giúp thành phố đủ điều kiện để xét công nhận là địa phương trực thuộc cấp tỉnh đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cuối năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Bắc Kạn. Kết quả, thành phố Bắc Kạn đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại Quyết định số 675/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Chính phủ.

Người dân thôn Nà Chuông, xã Nông Thượng tham gia làm đường liên thôn, góp phần cùng xã xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Người dân thôn Nà Chuông, xã Nông Thượng tham gia làm đường liên thôn, góp phần cùng xã xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, liên tục. Nhận thức rõ điều đó, các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Kạn tiếp tục bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong năm 2022, qua đánh giá, thành phố công nhận 05 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2021 gồm: Nà Vịt, Nà Kẹn, Cốc Muổng xã Nông Thượng; Quan Nưa, Nà Cưởm xã Dương Quang. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện, xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025. Chỉ đạo 02 xã Dương Quang, Nông Thượng tập trung thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Kết quả rà soát, đánh giá sơ bộ về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho thấy, trong năm 2022 các địa phương đã rất nỗ lực khi thực hiện các nội dung, tiêu chí liên quan đến xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã Dương Quang đạt 10/19 tiêu chí; xã Nông Thượng đạt 11/19 tiêu chí. Đối với việc xây dựng thôn nông thôn mới, năm 2022 thành phố dự kiến thực hiện đạt 05 thôn. Trong đó 03 thôn của xã Nông Thượng là thôn Nà Diểu, Nà Choong, Thôm Luông đã đạt 16/19 tiêu chí; 02 thôn của xã Dương Quang là Quan Nưa và Bản Bung đã đạt 19/19 tiêu chí. Nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 đang được 02 xã khẩn trương thực hiện với tổng vốn được giao hơn 3,2 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 1,78 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 1,4 tỷ đồng, phấn đấu giải ngân xong trong năm 2022.

Theo ông Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố: Năm 2023 thành phố phấn đấu xây dựng 03 thôn nông thôn mới và 01 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao (Nông Thượng). Coi xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ cấp thiết, nên mặc dù nhiều tiêu chí khó thực hiện, cần nguồn lực đầu tư lớn, song thành phố vẫn quyết tâm tìm giải pháp để triển khai. Trong đó, giải pháp trọng tâm là tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân trong thực hiện các tiêu chí. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phát huy lợi thế, gắn phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến với du lịch trải nghiệm…

Một mùa xuân mới lại về, đem theo niềm tin và khát vọng đổi thay từ những công trình nông thôn mới, các mô hình kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp hàng hóa liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ… Tin rằng, những đổi thay từ nhận thức đến hành động sẽ giúp cán bộ, Nhân dân thành phố Bắc Kạn gặt hái thêm nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới nâng cao./.

Đăng Bách

Xem thêm