Tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các chính sách hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều ngày 10/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp 06 tháng đầu năm 2023.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau 05 năm thực hiện Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (2018-2023), trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức triển khai thực hiện 32 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, với tổng kinh phí đã phân bổ trên 27 tỷ đồng.

Theo đó, thông qua thực hiện các chính sách hỗ trợ, cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh đã có sự chuyển dịch, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 3,8%, sản lượng lương thực có hạt đạt 551kg/người/năm. Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang cây có giá trị cao đạt 423ha; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức trên 73%.

Tỉnh đã hình thành các liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị do các doanh nghiệp, HTX làm chủ, xây dựng được thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường. Một số vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa được hình thành...

Việc triển khai có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh có 23/95 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 182 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên.

Giám đốc HTX rượu men lá Thanh Tâm, xã Bằng Phúc (Chợ Đồn) phát biểu mong muốn các sở ngành, địa phương tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của HTX.

Giám đốc HTX rượu men lá Thanh Tâm, xã Bằng Phúc (Chợ Đồn) phát biểu mong muốn các sở ngành, địa phương tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của HTX.

Một số khó khăn trong thực hiện chính sách khuyến khích phát triển HTX liên kết trong sản xuất đã được chỉ ra như: Việc hỗ trợ hạ tầng cho các dự án của từng chính sách khác nhau dẫn đến quá trình triển khai thực hiện không có sự đồng nhất. Các chủ trì liên kết (chủ đầu tư dự án) chủ yếu là các HTX, trình độ, năng lực còn hạn chế. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất, chế biến của các chủ thể, các HTX còn nghèo nàn. Việc thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM còn chậm…

6 tháng đầu năm 2023, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do nắng hạn kéo dài, chỉ tiêu diện tích một số cây trồng không đạt, toàn tỉnh có hơn 2.000ha cây trồng bị ảnh hưởng do hạn hán. Giá vật tư đầu vào, công lao động có xu hướng tăng cao nên hiệu quả kinh tế trong sản xuất đạt thấp…

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, kiến nghị với các cấp ngành, cần có hướng tháo gỡ như: Cần sửa đổi, ban hành một chính sách chung về hỗ trợ các dự án liên kết; những phát sinh về môi trường tại các cơ sở chế biến cần được quan tâm, khắc phục…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Cần rà soát lại chỉ tiêu, nhiệm vụ giao trong năm nay, tập trung tháo gỡ những chỉ tiêu khó. Sát sao chỉ đạo xây dựng NTM, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong thực hiện. Đề nghị Sở NN và PTNT tham mưu, đề xuất hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng thiên tai do hạn hán, mưa lũ. Tham mưu thực hiện tốt các dự án liên kết sớm đi vào thực chất...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị định 98 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị định 98 của Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, có 06 tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

.

Xem thêm