Kỳ 1: Tình trạng đón đền bù vẫn tiếp diễn ở một số nơi

Kỳ 1: Tình trạng đón đền bù vẫn tiếp diễn ở một số nơi

BBK - Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó đối với bất kỳ dự án xây dựng cơ bản nào, đặc biệt là các dự án giao thông. Công tác GPMB các tuyến giao thông trọng điểm tại Bắc Kạn hiện có một số khó khăn vướng mắc được cho là do cơ chế chính sách chưa phù hợp với thực tiễn, cần được tháo gỡ.