Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Kạn vừa triển khai Cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cuộc thi do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân, là công dân Việt Nam sinh sống và làm việc trong và ngoài nước (khuyến khích người nước ngoài đang làm việc tại nơi có công đoàn cơ sở tham gia cuộc thi).

Cuộc thi gồm 02 nội dung: Biểu trưng đại hội và Tranh cổ động.

Mỗi tác giả/Nhóm tác giả tham gia cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động, gửi không quá 03 (ba) tác phẩm/ mỗi thể loại dự thi.

Hồ sơ tham gia cuộc thi gồm phiếu đăng ký (theo mẫu gửi kèm) và tác phẩm tham gia gửi về Ban Tổ chức cuộc thi.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 115 triệu đồng.

Tác giả/nhóm tác giả gửi bài dự thi về Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn; Email: congdoanbk@gmail.com (trong ngày làm việc và giờ làm việc hành chính) để tổng hợp, xét chọn các tác phẩm gửi tham dự Cuộc thi cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chi tiết Kế hoạch 310/KH-TLĐ đính kèm Thể lệ, Phiếu đăng ký, Phụ lục thông tin về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Xem thêm