THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021

THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021 ảnh 1           

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo nh­ư sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng 23 chỉ tiêu gồm:

- Bậc Tiểu học 14 chỉ tiêu (05 giáo viên dạy môn Tiếng Anh, 06 giáo viên dạy môn cơ bản, 02 giáo viên dạy môn tin học, 01 giáo viên dạy môn thể dục).

- Bậc Trung học cơ sở 09 chỉ tiêu (03 giáo viên dạy môn Tiếng Anh, 02 giáo viên dạy môn Toán, 02 giáo viên dạy môn Toán - Tin, 01 giáo viên dạy môn Văn - Địa, 01 giáo viên dạy môn Văn - Giáo dục công dân).

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức tuyển dụng:

Theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021 (được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới).

3. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 8 năm 2021 (trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính thời gian theo dấu bưu điện đến Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất vào ngày 18/8/2021); thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Tại phòng Nội vụ huyện Chợ Mới. Địa chỉ Tổ 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại liên hệ 0209.3865.389 hoặc 0918.414.608 (bà Hoàng Thị Thùy Dương, Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Chợ Mới)./.

Xem thêm