Thu phí tham quan Di tích lịch sử Nà Tu từ 01/3/2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ban Quản lý Di tích lịch sử Nà Tu vừa thông báo về việc thu phí tham quan Di tích lịch sử Nà Tu (nơi Bác Hồ tới thăm đơn vị Thanh niên xung phong 312 ngày 28/3/1951 tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông). Thời gian áp dụng tính từ ngày 01/3/2023.
Học sinh TP. Bắc Kạn tham quan Di tích lịch sử Nà Tu.

Học sinh TP. Bắc Kạn tham quan Di tích lịch sử Nà Tu.

Mức thu phí tham quan: 10.000 đồng/người (một lượt).

Đối tượng được miễn, giảm phí tham quan, cụ thể như sau:

Miễn phí đối với trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em dưới 16 tuổi theo quy định của pháp luật;

Giảm năm mươi phần trăm (50%) mức phí đối với người được hưởng chính sách ưu đãi thụ hưởng văn hóa (theo điều 2 - Quyết định 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi thụ hưởng văn hóa) gồm:

Nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ.

Người có công với cách mạng: Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ ''tiền khởi nghĩa''; thân nhân liệt sĩ; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công.

Người thuộc diện chính sách xã hội: Người tàn tật, người già cô đơn; các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; người khuyết tật, người cao tuổi theo quy định của pháp luật.

Người thuộc diện hưởng nhiều chính sách giảm thì giảm tối đa năm mươi phần trăm (50%) mức phí.

Mức thu được căn cứ theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Xem thêm