Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Sáng nay (01/12), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện các nội dung thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Dự tại điểm cầu chính có các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Phạm Đức Long, Nguyễn Thanh Lâm.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì; đại điện các sở, ban, ngành liên quan tham dự.

Đồng chí Lô Quang Tuyến-  Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tại điểm cầu Bắc Kạn, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.
Đồng chí Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu khai mạc hội nghị Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định có liên quan như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025...

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn 05 chuyên đề. Cụ thể, chuyên đề 1: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Chuyên đề 2: Hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG xây dựng thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Chuyên đề 3: Hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Chuyên đề 4: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Tiểu dự án 10.1 và 10.2 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Chuyên đề 5: Tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thời gian qua và công tác xây dựng kế hoạch, dự toán đề xuất năm 2023 trong các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025.

Các điểm cầu bộ, ngành và địa phương trên cả nước.
Các điểm cầu bộ, ngành và địa phương trên cả nước.

Trong phần thảo luận, các đại biểu nêu những khó khăn, vướng mắc như: Gắn biển địa chỉ số, đảm bảo phải tuân thủ các quy định pháp luật, mô hình xã thông minh; lựa chọn tác phẩm báo chí có nội dung thiết yếu, có giá trị phổ biến lâu dài để chuyển sang định dạng số và phát hành trên không gian mạng... Các đại biểu cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn chi tiết cụ thể thực hiện những nội dung thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 -2025.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long đánh giá cao những nỗ lực các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình MTQG, đồng thời nhấn mạnh đây là chương trình rất quan trọng và có ý nghĩa đối với đồng bào dân tộc miền núi, khu vực nông thôn. Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nâng cao ý thức trách nhiệm, làm đúng theo quy định, đúng nguồn và đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình./.

Bích Ngọc

Xem thêm