Dân số và phát triển

Tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2023, dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, công tác DS-KHHGĐ được triển khai hiệu quả; nhiều hoạt động truyền thông, vận động và cung cấp dịch vụ dân số/sức khỏe sinh sản/KHHGĐ được triển khai tại các vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt không quá 1,0%. Tỷ số giới tính khi sinh ước đạt 110,8 trẻ em nam/100 trẻ em nữ. Tổng tỷ suất sinh ước đạt 2,11 con/phụ nữ. Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49 tuổi có chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại 70,3%, đạt 105,7% kế hoạch. Tổng số người mới thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại 17.907 người/17.200 người, đạt 104,1% kế hoạch...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số và phát triển còn một số hạn chế như: Tỷ lệ nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn còn thấp. Đội ngũ làm công tác dân số tại cơ sở có sự thay đổi, chưa ổn định nên ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác dân số. Hoạt động cung ứng dịch vụ về phương tiện tránh thai bị gián đoạn, thiếu thuốc cấy tránh thai, thiếu giấy lấy mẫu và vật tư tiêu hao lấy mẫu phục vụ xét nghiệm sàng lọc sơ sinh chỉ tiêu miễn phí...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra phương hướng và mục tiêu năm 2024, cụ thể: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%; tổng tỷ suất sinh 2,1 con/phụ nữ; tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49 tuổi có chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại: 67%; tỷ số giới tính khi sinh không quá 110,4 bé trai/100 bé gái sinh ra sống trong năm. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 01 lần/năm đạt ≥ 80%, được lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ đạt 90%. Tăng thêm 50% người sử dụng dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các xã có triển khai chiến dịch tại khu vực III thuộc vùng ĐBDTTS&MN.../.

Xem thêm