TP Bắc Kạn: Tập huấn, bồi dưỡng Chương trình GDPT 2018 cho giáo viên

Trong 2 ngày 20 và 21/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn tổ chức bồi dưỡng Module 5 - Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn.

Các cán bộ quản lý, giáo viên thảo luận tại lơp bồi dưỡng.

Các cán bộ quản lý, giáo viên thảo luận tại lơp bồi dưỡng.

Trong đợt tập huấn, các cán bộ quản lý, giáo viên được nghiên cứu vấn đề tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học; xây dựng lựa chọn thực hiện chuyên đề tâm lý cho học sinh và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục và dạy học; thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn hỗ trợ học sinh; xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học.

Với mỗi Module bồi dưỡng, cán bộ quản lý, giáo viên có tối thiểu 7 ngày tự học, tự nghiên cứu, sau đó sẽ có 2 ngày tập huấn trực tiếp dưới hình thức sinh hoạt chuyên môn tại nhà trường/cụm trường để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, thắc mắc và 7 ngày làm bài tập kiểm tra, đánh giá.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm tăng cường năng lực theo chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cấp tiểu học, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT mới năm 2018./.

Đồng Lai

Xem thêm