2.917 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Kạn, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 2.917 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.  Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 là 2.666 em; thí sinh tự do 251 em.
Giờ ôn tập tại Trường THPT Bắc Kạn.

Giờ ôn tập tại Trường THPT Bắc Kạn.

Trên cơ sở số thí sinh đăng ký dự thi và điều kiện thực tế các đơn vị, trường học, toàn tỉnh thành lập 14 điểm thi. Trong đó, thành phố Bắc Kạn 03 điểm thi; các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Đồn, Chợ Mới, mỗi đơn vị có 02 điểm thi; các huyện Bạch Thông, Na Rì, Pác Nặm mỗi đơn vị có 01 điểm thi. Tại các điểm thi trên toàn tỉnh đã bố trí 136 phòng thi, 21 phòng chờ phục vụ kỳ thi.

Đến nay công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai kỳ thi trên địa bàn tỉnh đã và đang được thực hiện theo kế hoạch, Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện các công việc của Kỳ thi theo Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thi chủ động, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023./.

Xem thêm