Agribank Bắc Kạn thông báo tuyển dụng

BBK -  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và vị trí như sau:

Xem thêm