Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

Bắc Kạn có 47 bài thi đạt điểm 10

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn năm 2023, điểm trung bình các môn thi của thí sinh đạt 6,303 điểm; xếp thứ 44/63 tỉnh thành; đứng thứ 6/14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc (sau Phú Thọ, Bắc Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Hòa Bình).
Điểm trung bình các môn thi của thí sinh Bắc Kạn đạt 6,303 điểm

Điểm trung bình các môn thi của thí sinh Bắc Kạn đạt 6,303 điểm

Cụ thể: môn Ngữ văn đạt 6.25 điểm (toàn quốc đạt 6.86 điểm); Toán đạt 5.24 điểm (toàn quốc 6.25 điểm); Tiếng Anh đạt 4.35 điểm (toàn quốc đạt 5.45 điểm); môn Vật lí đạt 6.51 điểm (toàn quốc đạt 6.57 điểm); Hóa học đạt 6.89 (toàn quốc đạt 6.74 điểm); Sinh học đạt 6.59 điểm (toàn quốc đạt 6.39 điểm); Lịch sử đạt 6.24 điểm (toàn quốc đạt 6.03 điểm); Địa lí đạt 6.37 điểm (toàn quốc đạt 6.15 điểm); Giáo dục công dân (GDCD) đạt 8.26 điểm (toàn quốc đạt 8.29 điểm).

Trong đó có các môn Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí có điểm trung bình cao hơn điểm trung bình toàn quốc.

Toàn tỉnh có 47 bài thi đạt điểm 10; trong đó: Lịch sử 06; Địa lí 02; GDCD 38; Tiếng Anh 01; có 01 thí sinh (Trường THPT Chuyên Bắc Kạn) đạt 02 điểm 10 ở các môn Lịch sử, GDCD.

Ngoài ra, một số thí sinh Trường THPT Chuyên Bắc Kạn đạt điểm cao ở các khối tuyển sinh. Cụ thể, tổ hợp A00 (Toán, Vật lí, Hoá học) đạt 26,1 điểm; tổ hợp B00 (Toán, Hoá học, Sinh học) đạt 27,0 điểm; tổ hợp C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí) đạt 28,5; tổ hợp D00 (Toán, Văn, Anh) đạt 26,8 điểm./.

Xem thêm