Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 14/01, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác CCTP năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2021, BCĐ tỉnh và Tổ thư ký giúp việc được quan tâm kiện toàn, bổ sung kịp thời, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCTP trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, cơ quan nội chính, tư pháp và cơ quan liên quan đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ CCTP theo chương trình trọng tâm của tỉnh và BCĐ Trung ương đề ra.

Công tác tham mưu, đề xuất của Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan tư pháp trong công tác CCTP được nâng lên rõ rệt. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm CCTP bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương, như: Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát, báo cáo, kết luận, phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý kịp thời những hạn chế, yếu kém và chấn chỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các cấp ủy, các cơ quan tư pháp đã chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định... Qua đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đó là: Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị và các cơ quan tư pháp thực hiện bảo đảm, có chất lượng, hiệu quả cao các nhiệm vụ CCTP. Thông qua dự thảo Chương trình trọng tâm công tác CCTP năm 2022; Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh năm 2022; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 08-KH/BCĐCCTPTW, ngày 19/11/2020 về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược CCTP đến năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của các ngành, các đơn vị của tỉnh trong công tác cải cách tư pháp thời gian qua. Để thực hiện tốt công tác CCTP, nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong năm 2022, đồng chí Phương Thị Thanh yêu cầu Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động; các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác CCTP. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cơ quan tư pháp tỉnh và các cơ quan chuyên môn liên quan nâng cao chất lượng điều tra, xét xử và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, để giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát, bổ sung các quy chế phối hợp để tham mưu cho Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử... để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Nhân dịp này có 04 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Kế hoạch số 22-KH/BCĐ ngày 18/10/2016 của BCĐ tỉnh về thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021./.

Việt Bắc

Xem thêm