Bảo vệ môi trường Khu Công nghiệp Thanh Bình, Chợ Mới

Chiều 27/10, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo về công tác bảo vệ môi trường Khu Công nghiệp Thanh Bình.

Dự hội thảo có Tiến sĩ Nông Việt Hùng, Viện trưởng Viện Công nghiệp môi trường Việt Nam; đại diện các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bắc Kạn; đại diện UBND huyện, xã và các công ty đang hoạt động tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (Chợ Mới).

Theo báo cáo về công tác bảo vệ môi trường KCN Thanh Bình, nhìn chung các công ty, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường, trong đó có 8/8 dự án đi vào hoạt động đã thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, tác động môi trường.

Việc duy trì hồ sơ, thủ tục công tác bảo vệ môi trường cũng được thực hiện tương đối đầy đủ với 5/8 dự án thực hiện quan trắc môi trường định kỳ có kết quả phù hợp với cam kết bảo vệ môi trường, tác động môi trường đã được phê duyệt. Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ KCN đã phối hợp với các doanh nghiệp trong KCN thực hiện công tác môi trường, hướng dẫn việc chấp hành các quy định về công tác môi trường trong hoạt động, sản xuất kinh doanh...

Toàn cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Sau khi nghe báo cáo và tham quan trực tiếp trạm xử lý nước thải KCN, các công ty trong KCN Thanh Bình, đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về một số nội dung liên quan. Đại diện các doanh nghiệp nêu những khó khăn, vướng mắc về công tác thu gom xử lý nước thải, chất thải, vệ sinh môi trường... trong hoạt động sản xuất. Các chuyên gia và doanh nghiệp cũng đề xuất những giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp và KCN…

Thông qua Hội thảo giúp Ban Quản lý các KCN tỉnh và các doanh nghiệp đưa ra những giải pháp phù hợp để bảo vệ môi trường KCN Thanh Bình; nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; giúp các doanh nghiệp kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ và cải thiện môi trường theo hướng phát triển bền vững; tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và quản lý hạ tầng KCN…/.

Huyền Thương

Xem thêm