Chợ Đồn tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc"

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 26/5, huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư giai đoạn 2003 – 2023.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Sau 20 năm tổ chức thực hiện, đến nay Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" trên địa bàn huyện đã thật sự là ngày hội của toàn dân, thu hút đông đảo Nhân dân khu dân cư tham gia. Hằng năm các khu dân cư đều tổ chức Ngày hội với nhiều hình thức, trong đó phần lớn các khu dân cư đều tổ chức đầy đủ cả phần Lễ, phần Hội và “Bữa cơm Đại đoàn kết” vui vẻ, thân mật, gần gũi, gắn kết trong cộng đồng.
Tại Ngày hội đã tuyên truyền vận động bà con trong khu dân cư xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" đã động viên, quy tụ toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại mỗi địa phương. Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Uỷ ban MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hiến được 53.172 mét vuông đất, 7.848 ngày công, góp được trên 1,8 tỷ đồng, nạo vét kênh mương 5.936 công góp phần hoàn thành nhiều tiêu chí nông thôn mới.
Nhiều mô hình tiêu biểu trong các lĩnh vực về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới đã được phát huy, nhân rộng góp phần tích cực trong xây dựng đời sống văn hoá, tinh thần, ổn định an ninh trật tự tại các địa phương.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023 được biểu dương, khen thưởng.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023 được biểu dương, khen thưởng.

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ huyện đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023./.

Xem thêm