Công an huyện Chợ Đồn: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, Công an huyện Chợ Đồn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính, qua đó góp phần giải quyết các thủ tục được nhanh chóng, tạo thuận tiện cho người dân.

: Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được niêm yết công khai để cho người dân đến đăng ký cấp biển số xe thuận tiện cho việc quan sát, tìm hiểu.
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được niêm yết công khai để người dân đến đăng ký cấp biển số xe thuận tiện tìm hiểu.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Công an huyện Chợ Đồn luôn quan tâm, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập nâng cao trình độ, chủ động học hỏi kiến thức về công nghệ thông tin để từng bước chuyển từ cách làm thủ công, truyền thống sang ứng dụng, sử dụng công nghệ vào quản lý dữ liệu, quy trình giải quyết trên máy, từ đó thúc đẩy nhanh chóng nội dung công việc, hướng đến sự hài lòng của người dân. Đến nay, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, đường truyền kết nối mạng cơ bản được đáp ứng, đa số các cán bộ, chiến sĩ đều sử dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc.

Nổi bật nhất trong công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đó chính là kết quả cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp. Theo đó, Công an huyện đã tập trung nhân lực, nguồn lực, linh hoạt trong cách tổ chức thực hiện, cấp và trả thẻ căn cước công dân tại nơi gần nhất để mọi công dân thuận tiện trong quá trình lấy thẻ. Đến nay, đơn vị đã cấp trên 40.000 thẻ cho công dân, chiếm 96% dân số trong độ tuổi được cấp thẻ.

Hiện nay, Công an huyện đã triển khai các thủ tục hành chính qua dịch vụ công mức độ 3. Các lĩnh vực thuộc thẩm quyền đăng ký như đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú, cấp đổi, cấp lại căn cước công dân đã được đơn vị tiếp nhận và giải quyết kịp thời. Từ đầu năm đến ngày 20/5, đơn vị đã giải quyết được 257 hồ sơ đăng ký thường trú, 116 hồ sơ đăng ký tạm trú, 14 hồ sơ thông báo lưu trú.

Đặc biệt mới đây, thực hiện chủ trương của cấp trên trao quyền cho các huyện cấp biển số đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Chợ Đồn đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, hướng dẫn công dân đến làm thủ tục cấp biển. Tại nơi cấp biển có công khai bộ thủ tục hành chính đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhờ vậy việc cấp biển số xe đều được giải quyết trong ngày. Từ ngày 21/5 đến nay, đơn vị đã cấp mới được 57 biển số, chuyển đến 7 và sang tên 01 đối với xe mô tô; xe ô tô đăng ký mới 2, chuyển đến 04 và sang tên 01.

Nhằm phổ biến rộng rãi Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức về Đề án. Đặc biệt là về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm áp lực giấy tờ đối với cơ quan quản lý nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia.

Mặc dù công tác tuyên truyền đã được quan tâm, đẩy mạnh nhưng khi triển khai, mức độ quan tâm, sử dụng của doanh nghiệp và người dân đối với các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên địa bàn chưa cao. Nguyên nhân là do một bộ phân người dân ở vùng sâu, vùng xa, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khả năng tiếp cận điện thoại thông minh cũng như tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế. 

Đồng chí Dương Ấu Bình- Phó Trưởng Công an huyện Chợ Đồn cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi cho người dân về các thủ tục hành chính, đặc biệt là lợi ích mà người dân được hưởng thụ. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung làm tốt nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý dân cư, cấp thẻ căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân để tạo lợi ích cho Nhân dân khi thực hiện các giao dịch dân sự”./.

Thu  Trang

Xem thêm