“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” sử dụng dịch vụ công trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tỉnh Bắc Kạn đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để gia tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Đoàn viên, thanh niên huyện Bạch Thông được tập huấn để hỗ trợ, hướng dẫn người dân trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn viên, thanh niên huyện Bạch Thông được tập huấn để hỗ trợ, hướng dẫn người dân trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Vừa qua, hơn 30 cán bộ Đoàn của huyện Bạch Thông đã được tập huấn, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến với những nội dung bổ ích như: Tiện ích cơ bản khi cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại; các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; tích hợp dịch vụ công; thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến… Đội ngũ này sẽ cùng với các Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trên địa bàn biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu gia tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bạch Thông trong thời gian tới.

Đối với ngành Công an, hiện Công an tỉnh đã triển khai cung cấp 117 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Nhiều thủ tục hành chính được giải quyết trên môi trường điện tử tại 03 cấp tỉnh, huyện, xã đã tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân, tạo nhiều thuận lợi cho Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các giao dịch hành chính.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng hoạt động mô hình một cửa hiện đại, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, trọng tâm là ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được đưa vào thực hiện ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Hệ thống Cổng dịch vụ công và phần mềm một cửa điện tử của tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương và Nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.217 TTHC đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 1.148 TTHC tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến trong 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh đạt 52%.

Nhằm gia tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển Chính phủ số trên địa bàn tỉnh, ngày 27/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 407/KH-UBND về Thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, thời gian từ ngày 01/7/2023 đến ngày 10/10/2023.

UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu có 80% thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), trong đó 80% DVCTT được cung cấp dưới dạng DVCTT toàn trình; 100% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT một phần được tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ phát sinh của các TTHC (được cung cấp DVCTT toàn trình, DVCTT một phần) có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 50%; tỷ lệ hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh trong lĩnh vực chứng thực đạt 20%.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT, UBND tỉnh yêu cầu rà soát lại các DVCTT thường xuyên phát sinh hồ sơ, trong đó ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP, có nhiều người sử dụng để thực hiện đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện DVCTT. Đồng thời, đề xuất danh mục DVCTT đáp ứng việc cung cấp, thực hiện trên môi trường điện tử và đảm bảo các điều kiện triển khai DVCTT.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng gia tăng tỷ lệ phát sinh DVCTT. Trong đó, tiếp tục đưa ra các giải pháp về giảm thời gian, chính sách về giảm phí, lệ phí giải quyết TTHC khi thực hiện DVCTT; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” để hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng DVCTT.../.

Xem thêm