Điện lực Bắc Kạn thông báo tuyển dụng

BBK - Điện lực Bắc Kạn thông báo tuyển dụng 03 lao động.

Xem thêm