Pác Nặm: Tập huấn kiến thức chuyển đổi số năm 2022

Ngày 20/7, UBND huyện Pác Nặm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị, xã và các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Lãnh đạo sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt nội dung tập huấn tại huyện Pác Nặm.
Lãnh đạo sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt nội dung tập huấn tại huyện Pác Nặm.

Các đại biểu được phổ biến những văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số của Trung ương và của tỉnh; giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số, mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng cấp thiết của chuyển đổi số đối với cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; phổ biến kiến thức về kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin khi tham gia các giao dịch trên môi trường số; hướng dẫn kỹ năng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cấp xã, tổ công nghệ số cộng đồng và cách tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo gian hàng, quản trị và bán hàng trên sàn thương mại điện tử posmart.vn, voso.vn; hướng dẫn cách tạo tài khoản ví điện tử của Viettel, VNPT, MobiPhone...

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức của huyện nhận thức đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh và địa phương tại cơ quan, đơn vị; nâng cao kỹ năng mua, bán hàng trên sàn thương mại điện tử, góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại địa phương./.

Thanh Hảo

Xem thêm