Thi đua yêu nước

Quân Hà tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước ở xã Quân Hà (Bạch Thông) đã được cấp ủy, chính quyền địa phương gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) và được Nhân dân trong xã đồng tình hưởng ứng, trở thành địa phương tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM.

Nhân dân thôn Nà Pò tham gia làm đường giao thông trong thôn
Nhân dân thôn Nà Pò làm đường giao thông trong thôn.

Điểm sáng xây dựng nông thôn mới

Quân Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập 02 xã Quân Bình và Hà Vị. Trên cơ sở xã Quân Bình đã đạt chuẩn xã NTM, nên cũng là động lực để xã tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM.

Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo xã, chúng tôi được biết: Để xã đạt chuẩn NTM, xã Quân Hà đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua triển khai, đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và Nhân dân trong xã, từ đó chuyển thành những hành động cụ thể, tạo ra phong trào thi đua rộng khắp giữa các thôn trong thực hiện các tiêu chí NTM tại xã.

Cụ thể, trong năm 2021, Nhân dân trong xã tiếp tục đóng góp 520 công lao động (quy ra tiền mặt là 109,2 triệu đồng) tham gia tu sửa đường, xây hệ thống điện chiếu sáng, đường hoa tại các trục chính đường thôn; các hộ dân đã hiến 1.000m2 đất làm đường giao thông và nhà văn hóa thôn. Vận động doanh nghiệp, các cá nhân, con em làm ăn xa quê và Nhân dân thôn Nà Pò ủng hộ, đóng góp 340 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng và đường nội đồng thôn Nà Pò. Vận động các tổ chức thiện nguyện và Nhân dân 03 thôn Nà Phả, Nà Búng, Khau Mạ đóng góp ủng hộ 260 triệu đồng xây dựng 03 cầu dân sinh trên địa bàn xã.

Từ nguồn Nhân dân đóng góp, huy động từ cộng đồng và kinh phí đầu tư của tỉnh, huyện, đến nay xã đã cứng hóa được 80,42% đường thôn, trong đó bê tông hóa 59,25%.

Thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn xã cũng có nhiều đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Công tác giáo dục được chính quyền thường xuyên quan tâm, thực hiện. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt 100%; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được quan tâm; các chương trình vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, chương trình y tế quốc gia tiêm chủng mở rộng và công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm được tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Công tác khám, điều trị tại Trạm Y tế được bảo đảm. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2021 là 94,3%.

Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hằng năm được duy trì và thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2021 đạt  92%, nhiều thôn được công nhận thôn văn hóa nhiều năm liên tục. Hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng, củng cố và ổn định về tổ chức bộ máy theo đúng các quy định hiện hành. An ninh trật tự được bảo đảm, Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không có khiếu kiện đông người kéo dài... gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Từ những kết quả đạt được, mới đây xã Quân Hà là một trong những địa phương điển hình được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”./.

Việt Bắc

Xem thêm