Sở GD&ĐT yêu cầu có đủ sách giáo khoa cho năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Thực hiện theo lộ trình Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cùng với cả nước, ngành GD&ĐT Bắc Kạn tích cực chuẩn bị các điều kiện bảo đảm triển khai Chương trình với lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trong năm học 2023-2024.

Hiện nay các huyện, thành phố đang tích cực thực hiện mua sắm thiết bị dạy học, với nguồn kinh phí khoảng 108,5 tỷ đồng. Các đơn vị và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tích cực triển khai thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, nhằm kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học. Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp với UBND huyện, thành phố và Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu đề xuất tỉnh tiếp tục bổ sung kinh phí, dự kiến khoảng 80 tỷ đồng để thực hiện mua sắm thiết bị cho các nhà trường triển khai thực hiện trong năm 2023.

Phụ huynh lựa chọn SGK tại cửa hàng sách của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn.

Phụ huynh lựa chọn SGK tại cửa hàng sách của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn.

Để đảo đảm triển khai Chương trình với lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trong năm học 2023-2024, đội ngũ giáo viên được xác định là nhân tố quyết định sự thành công triển khai Chương trình GDPT 2018. Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý đúng quy định. Phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa (SKG) lớp 4, lớp 8, lớp 11 cho đội ngũ giáo viên.

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn cam kết 100% sách được cung ứng từ các nhà xuất bản có uy tín.

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn cam kết 100% sách được cung ứng từ các nhà xuất bản có uy tín.

Trường THPT Bắc Kạn năm học này có 9 lớp 11. Cô Vy Thị Thu Trang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường đảm bảo các điều kiện triển khai theo lộ trình Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 100% giáo viên được tham gia tập huấn theo kế hoạch của Sở; trường đã chủ động họp, phân công nhiệm vụ chuyên môn cho năm học. Đồng thời rà soát, bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học. Trường cũng đã hoàn thành tổ chức lựa chọn, thông báo danh mục SGK cho học sinh, sẵn sàng các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 11 trong năm học 2023-2024.

Đến nay, Sở GD&ĐT đã tiến hành lựa chọn và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thống kê nhu cầu về SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11 gửi các đơn vị cung ứng SGK. Tài liệu giáo dục địa phương các lớp 4, lớp 8, lớp 11 đã được thẩm định lần 1, được chỉnh sửa và chuẩn bị cho thẩm định lần 2.

Trước khi bắt đầu năm học mới, nhằm đảm bảo cho giáo viên, học sinh có đủ SGK phục vụ năm học, các cơ sở giáo dục đã chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Bắc Kạn tuyên truyền, giới thiệu cho học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên về SGK và sử dụng hợp lý SGK.

Theo nhu cầu đăng ký, Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học đã hoàn thành cung ứng 80% lượng sách đặt hàng từ các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Tuy nhiên hiện còn thiếu một số đầu sách lớp 4, 8, 11, Sở GD&ĐT yêu cầu Công ty Cổ phần sách – Thiết bị trường học Bắc Kạn chủ động phối hợp với các nhà xuất bản và các đơn vị cung ứng SGK bảo đảm có đủ SGK cho tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn trước khi khai giảng năm học mới 2023-2024./.

Xem thêm