Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông, giai đoạn 2022-2025, tỉnh ta đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng, huyện, thành phố tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.
Lực lượng CSGT, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Để hoàn thành mục tiêu giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông của tỉnh mỗi năm từ 5% đến 10%, hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc giao thông; rà soát các kế hoạch, đề án về bảo đảm TTATGT đã, đang thực hiện và xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện từ quý III/2022.

Theo đó, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT. Bám sát nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương để triển khai công tác bảo đảm TTATGT từ năm 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tiễn. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý, tiếp tục đề xuất xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, áp dụng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế, Bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật, tuyên truyền,  phổ  biến,  giáo  dục  pháp  luật  và  nghiên  cứu  khoa  học  về  bảo  đảm TTATGT...

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai các quy hoạch chuyên ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó nghiên cứu triển khai các giải pháp về an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông ngay từ khi tổ chức thực hiện các quy hoạch. Tập trung triển khai các giải pháp tăng cường, cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến được phân cấp quản lý, trong đó ưu tiên xử lý, đề xuất xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông phát sinh trong quá trình khai thác. Tăng cường thanh tra, kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về TTATGT, trong đó tập trung xử lý nghiêm hành vi điều khiển phương tiện sử dụng ma túy, chất kích thích khi lái xe, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật, tải trọng của phương tiện. Sử dụng hệ thống camera điều hành đô thị thông minh để giám sát, chỉ huy, điều hành giao thông và xử lý các hành vi vi phạm TTATGT...

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về ATGT, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến tích cực trong hành vi của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình giao thông do địa phương quản lý; khắc phục, sửa chữa những đoạn đường bị hư hỏng, hệ thống kênh mương thoát nước, sạt lở đất; xử lý các vi phạm về TTATGT, hành lang ATGT theo thẩm quyền.../.

Q.Đ

Xem thêm