Tăng cường quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Thời gian qua, ngành Giao thông vận tải (GTVT) luôn chủ động tham mưu cho tỉnh thực hiện nhiều giải pháp phát triển, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT), bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Năm 2022, ngành GTVT kí hợp đồng với các nhà thầu thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 03 tuyến quốc lộ ủy thác là QL.279, QL.3B, QL.3C.
Năm 2022, ngành GTVT kí hợp đồng với các nhà thầu thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 03 tuyến quốc lộ ủy thác là QL.279, QL.3B, QL.3C.

Cùng với đầu tư xây mới, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch, nhằm kéo dài thời gian sử dụng của công trình, đảm bảo phương tiện giao thông đi lại được an toàn, thông suốt, Sở GTVT chú trọng tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đổi mới toàn diện công tác quản lý bảo trì hệ thống đường bộ đáp ứng mục tiêu, an toàn kỹ thuật, đường thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Theo đó, năm 2022, ngành thực hiện cấp 13 giấy phép thi công; thẩm định, trình phê duyệt theo phân cấp 65 hồ sơ; chấp thuận xây dựng 01 hồ sơ.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì công trình giao thông, Sở GTVT đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GTVT, của tỉnh và Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong công tác bảo trì và bảo vệ hành lang ATGT đường bộ. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, địa phương và vốn sự nghiệp GTVT để thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hàng năm. Cùng với đó, lựa chọn các nhà thầu có năng lực thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ do Bộ GTVT ủy thác quản lý.

Về công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường tỉnh và quốc lộ ủy thác, ngành đang thực hiện trên 14 tuyến đường tỉnh, với tổng chiều dài hơn 477km, kinh phí thực hiện của năm 2022 là hơn 16 tỷ đồng. Hiện đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành của 04 tháng đầu năm theo hợp đồng cho đơn vị thực hiện. Đối với 8 tháng cuối năm và giai đoạn năm 2023 - 2025, ngành đã tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng và lựa chọn xong đơn vị trúng thầu, nhà thầu bắt đầu triển khai theo hợp đồng đã ký từ ngày 01/5/2022. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa đã hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện giai đoạn từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/3/2023.

Đối với các công trình sửa chữa định kỳ, thực hiện 06 công trình với tổng kinh phí là hơn 35 tỷ đồng, hiện tại 01/06 công trình đã lựa chọn xong đơn vị thực hiện, 01/06 công trình đã phát hành hồ sơ mời thầu, 01/06 công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công, 03/06 công trình đã trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Cùng với đó, kí hợp đồng với các nhà thầu thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 03 tuyến quốc lộ ủy thác là: QL.279, QL.3B, QL.3C; sửa chữa định kỳ 04 công trình chuyển tiếp từ năm 2021 và 14 công trình của năm 2022...

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Dương Ngọc Thuyết cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, thì công tác quản lý, bảo vệ KCHTGT vẫn còn một số tồn tại nhất định như nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về ATGT có lúc, có nơi chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác quản lý hành lang ATGT có nơi còn buông lỏng, chính quyền cấp xã tại một số địa phương chưa thực sự vào cuộc; công tác giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường được triển khai nhưng có nơi còn mang tính hình thức, dẫn đến tình trạng tái lấn chiếm sau giải tỏa...

Để khắc phục hạn chế, thời gian tới, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về trách nhiệm bảo vệ KCHTGT; đầu tư, xây dựng, sửa chữa, khắc phục kịp thời những điểm bất hợp lý trong KCHTGT nhằm nâng cao chất lượng công trình giao thông để phù hợp với nhu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tăng cường công tác cưỡng chế, xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tập trung tại địa bàn trung tâm thị trấn, thị tứ các huyện, thành phố, tuyến đường có lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông lớn, đảm bảo ATGT cho người và phương tiện tham gia giao thông.../.

Q.Đ

Xem thêm