Tập huấn nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Từ ngày  01 - 09/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn (GD&ĐT) tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.
Tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Theo đó, báo cáo viên đến từ Sở Tư pháp và Sở GD&ĐT giới thiệu với học viên các lớp tập huấn về: Luật Phòng, chống ma tuý; Luật An ninh mạng; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá...; triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS; giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống; việc sử dụng mạng an toàn, hiệu quả; thực trạng chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đồng thời, tiến hành thảo luận, trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học.

Đợt tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nâng cao kiến thức pháp luật; nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của đơn vị mình./.

Xem thêm