Thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng nay (30/11), tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Phiên họp. Cùng dự còn có các thành viên trong Hội đồng thẩm định, đại diện bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia.

Quang cảnh Phiên họp được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.
Phiên họp được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Dự Phiên họp về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương ghi nhận sự nỗ lực, tập trung của Bắc Kạn trong xây dựng bản Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Hội đồng thẩm định xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng chí mong muốn các thành phần dự Phiên họp tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến vào các nhóm vấn đề như: Xem xét tính hợp lý và sự đảm bảo để phù hợp quy định tại Điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch, bao gồm sự phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 907/QĐ-TTg ngày 29/6/2020...

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định khai mạc Phiên họp.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định khai mạc Phiên họp.

Cho ý kiến về việc đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản quy hoạch Bắc Kạn, đặc biệt về việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu, chồng lớp bản đồ; xác định vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng; quan điểm, triết lý, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong kỳ quy hoạch; định hướng phát triển trong từng ngành, từng địa phương…

Cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo thẩm định do cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chuẩn bị và gửi xin ý kiến tại phiên họp này…

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Đáp lời chủ trì Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã quan tâm đến sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn và tham gia các ý kiến đóng góp cho quy hoạch tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí khẳng định Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn là một nội dung rất quan trọng của tỉnh, là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội,  đảm bảo quốc phòng - an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn. Là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết của các thành viên Hội đồng thẩm định, các đại biểu bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia để giúp cho tỉnh hoàn thiện hơn Quy hoạch, qua đó giúp tỉnh triển khai các điểm đột phá, động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Phiên họp.
Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Phiên họp.

Tại Phiên họp, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; mục tiêu tổng quát đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2050; các đột phá phát triển; định hướng phát triển không gian, các hành lang kinh tế và hệ thống đô thị 1; phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng…

Phiên họp tiến hành thảo luận và nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, đại biểu. Hầu hết đại biểu đều đánh giá cao sự tham gia của tỉnh vào các nội dung Quy hoạch, đồng thời góp ý bản Quy hoạch cần phải tăng tính thuyết phục hơn nữa; làm rõ hơn các quan điểm phát triển của tỉnh; rà soát kĩ các danh mục dự án đầu tư đảm bảo tính khả thi để tập trung đầu tư; xác định ưu tiên đầu tư phát triển du lịch của tỉnh, trong đó trọng tâm là hồ Ba Bể; Bắc Kạn có diện tích đất lâm nghiệp lớn, do đó cần nhấn mạnh vào các chỉ tiêu cụ thể về phát triển rừng…

Thành viên Hội đồng thẩm định góp ý vào bản Quy hoạch tại Phiên họp.
Thành viên Hội đồng thẩm định góp ý vào bản Quy hoạch tại Phiên họp.

Kết thúc phần thảo luận, Phiên họp thông báo kết quả bỏ phiếu thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kết quả 28/28 phiếu thông qua, đạt tỉ lệ 100%, với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung.

Tiếp thu, giải trình các ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trân trọng cảm ơn Hội đồng thẩm định, đại biểu các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học đã tham gia, góp ý chân thành, cởi mở, thẳng thắn vào bản Quy hoạch tại Phiên họp. Tỉnh Bắc Kạn trân trọng tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý, những nội dung phản biện để khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh; đồng thời cũng phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới...

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương kết luận Phiên họp và chúc mừng tỉnh Bắc Kạn đã được Hội đồng thẩm định thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương kết luận Phiên họp và chúc mừng tỉnh Bắc Kạn đã được Hội đồng thẩm định thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chúc mừng tỉnh Bắc Kạn đã được Hội đồng thẩm định thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, đánh giá rất cao về sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; sự nỗ lực, tích cực, quyết tâm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng các sở, ngành của tỉnh đã nghiên cứu lập, hoàn thành được quy hoạch này. Đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Kạn tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, chỉ đạo các đơn vị sớm hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định để HĐND tỉnh thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.../.

Quý Đôn

Xem thêm