Thành phố Bắc Kạn tích cực thực hiện chuyển đổi số

Chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số phục vụ tốt hơn các nhu cầu của doanh nghiệp, người dân. Với những nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, thành phố Bắc Kạn đã và đang tích cực thực hiện chuyển đổi số để xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.

Những năm qua, thành phố Bắc Kạn đã tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, “một cửa điện tử” “một cửa điện tử liên thông” và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (phần mềm "một cửa điện tử"), chữ ký số và sử dụng hòm thư điện tử công vụ; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số CCHC; tuyên truyền Nhân dân đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức cao và triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; giao chỉ tiêu phát sinh hồ sơ mức độ 3, 4 đến các phòng chức năng và các xã, phường…

Nhờ đó, chỉ số cải cách hành chính của thành phố chuyển biến tích cực: Năm 2016 xếp thứ hai cấp huyện, thành phố; năm 2017 xếp thứ nhất; năm 2018 xếp thứ tư; năm 2019 và 2020 xếp thứ nhất. Tỷ lệ sử dụng hòm thư điện tử công vụ thường xuyên đến nay đạt trên 96,6%. Tính đến tháng 11/2021, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 178/234 (tương đương 76,07%), đạt 108,67% mục tiêu Nghị quyết; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 178/234 (tương đương 76,07%), đạt 152,14% mục tiêu Nghị quyết.

ảnh: Cán bộ ngành điện thành phố Bắc Kạn kiểm tra sản lượng điện khách hàng từ xa.
Cán bộ ngành Điện thành phố Bắc Kạn kiểm tra sản lượng điện của khách hàng từ xa.

Ông Nguyễn Văn Hưng- Giám đốc Điện lực thành phố Bắc Kạn cho biết: Điện lực thành phố đã thực hiện việc chuẩn hoá số cột, lộ, trạm biến áp ngoài hiện trường đạt 100%; thay thế sửa chữa và đưa tỷ lệ công tơ điện tử đọc được từ xa từ 72,3% lên 97,35% đối với công tơ đầu trạm; từ 82,12% lên 90,54% đối với công tơ điện tử sau TBA công. Trong năm có trên 18.160/26.309 khách hàng thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức trung gian khác, đạt tỷ lệ gần 70%. Quản lý vận hành, điều khiển từ xa giúp lấy được các thông số vận hành tức thời, từ đó đưa ra các hướng xử lý và điều hành lưới điện hiệu quả; theo dõi, kiểm tra sản lượng điện khách hàng thuận tiện. Việc xử lý sự cố, thông tin sự cố ở nút nào, điểm nào đã được hiện rõ, giúp xử lý sự cố một cách nhanh nhất và đóng lại điện sớm nhất.

Bà Ma Thị Bưởi, người dân tổ 4, phường Đức Xuân chia sẻ: Việc thực hiện số hoá hợp đồng mua bán điện đã mang đến sự tiện lợi và giúp khách hàng tiết kiệm thời gian. Chỉ cần tra cứu thường xuyên hằng tháng, có thể biết gia đình mình dùng hết bao nhiêu số, bao nhiêu tiền; đóng tiền điện không phải đi đến tận nơi như trước đây, có mã số là khách hàng dễ dàng thanh toán…

Để tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, thường xuyên cập nhập hệ thống văn bản chỉ đạo của cấp trên; các phòng, ban liên quan làm tốt công tác phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuyển đổi số tại các đơn vị để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở. Rà soát hạ tầng kỹ thuật (mạng internet, máy tính, máy photo, wifi...); tăng cường công tác cải cách hành chính; quản lý, cung cấp đa dạng thông tin của cấp ủy, chính quyền trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố; đảm bảo công tác an ninh mạng; nâng cao công tác quản lý, giao dịch công vụ, các phần mềm; tăng cường tư vấn phần mềm dịch vụ công trực tuyến giao dịch mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp. Cán bộ chuyên môn, người đứng đầu các địa phương, đơn vị tiếp tục học hỏi, nâng cao năng lực cá nhân tham gia thực hiện chuyển đổi số…

Đồng chí Dương Hữu Bường- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn cho biết: Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp với các đơn vị có liên quan để từng bước đáp ứng xu thế chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; chất lượng cơ sở hạ tầng thiết bị, con người, phương pháp tuyên truyền, thay đổi dần nhận thức trong chuyển đổi số./.

Tùng Vân

Xem thêm