Thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023

BBK - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

Xem thêm