TIN BUỒN

Ban tang lễ và gia đình Nghệ nhân nhân dân Hoàng Hoá vô cùng thương tiếc báo tin: Nghệ nhân nhân dân Hoàng Hoá, do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 22 giờ 00 phút ngày 14 tháng 3 năm 2023 (tức ngày 23 tháng 02 năm Quý Mão).

Nghệ nhân nhân dân Hoàng Hoá sinh ngày 21 tháng 02 năm 1931

Quê quán: Phố Đầu Cầu, TT Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Thường trú: Phố Đầu Cầu, TT Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Do tuổi cao sức yếu, Nghệ nhân đã từ trần vào hồi 22 giờ 00 phút ngày 14 tháng 3 năm 2023 (tức ngày 23 tháng 02 năm Quý Mão).

HƯỞNG THƯỢNG THƯỢNG THỌ 93 TUỔI

Lễ viếng bắt đầu từ hồi 14 giờ 00 ngày 15 tháng 3 năm 2023 (tức ngày 24 tháng 02 năm Quý Mão).

Tại nhà riêng: Phố Đầu Cầu – TT Phủ Thông – huyện Bạch Thông – tỉnh Bắc Kạn.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 07 giờ 00 phút ngày 17 tháng 3 năm 2023 (tức ngày 26 tháng 02 năm Quý Mão).

An táng tại nghĩa trang quê nhà.

BAN TANG LỄ VÀ GIA ĐÌNH KÍNH BÁO!

Xem thêm