TP. Bắc Kạn: Hành trình cán đích nông thôn mới

Với sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, thành phố Bắc Kạn đã hoàn thành nhiệm vụ đưa hai xã Nông Thượng, Dương Quang về đích nông thôn mới, là địa phương đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

100% đường xã, liên xã, đường trục chính nội đồng trên địa bàn thành phố đã được cứng hóa.
100% đường xã, liên xã, đường trục chính nội đồng trên địa bàn thành phố đã được cứng hóa.

Trước khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vào năm 2011, kinh tế - xã hội của thành phố mặc dù đã được các cấp, ngành quan tâm đầu tư phát triển song nhìn chung vẫn nhiều khó khăn và thách thức như: Quy hoạch thiếu đồng bộ, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông thấp, đi lại khó khăn đặc biệt là mùa mưa, các trường học thiếu về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học, cơ sở vật chất văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, nhất là khu vực nông thôn năm 2010 chỉ đạt 7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cao (trên 5%).

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình thực hiện lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hay, hiệu quả, qua đó vận động được người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Điển hình như, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; phối hợp với các đơn vị, địa phương trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp...

Ông Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: Thực hiện xây dựng nông thôn mới, địa phương xác định huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong giai đoạn đầu để người dân hiểu chủ trương, giải pháp và mục tiêu, đồng thời những tiêu chí nào dễ sẽ thực hiện trước... Những kết quả đã đạt được của thành phố Bắc Kạn trong xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn của thành phố trên nhiều lĩnh vực, điều đó góp phần quan trọng giúp đời sống, kinh tế - xã hội của người dân được nâng lên.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn thành phố Bắc Kạn có nhiều đổi thay vượt bậc. Điều đó được thể hiện qua một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: Toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố được đảm bảo theo chuẩn nông thôn mới, 100% đường xã, liên xã, đường trực chính nội đồng được cứng hóa; 72,42% đường trục thôn, ngõ xóm được bê tông hóa. Hệ thống thủy lợi nội đồng thường xuyên được duy tu, nâng cấp, sửa chữa đảm bảo phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai. 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên an toàn; 89,21% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định...

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố: Giai đoạn đầu khi bước vào thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn, thời điểm đó, 2 xã xây dựng nông thôn mới ở thành phố mới chỉ đạt từ 2-3/19 tiêu chí. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, thành phố Bắc Kạn đã có bước phát triển khá, đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng đều hằng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá... TP. Bắc Kạn trở thành địa phương (cấp huyện) đầu tiên của tỉnh hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Thành phố xác định phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm là yếu tố cốt lõi nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân. Theo đó, địa phương chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, áp dụng sản xuất công nghệ cao, VietGAP, hữu cơ, tạo sản phẩm an toàn, sạch, có truy xuất nguồn gốc, gắn mã vạch. Đến nay, trên địa bàn đã có 07 nhà lưới sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao, với diện tích gần 7.000m2; 03 trang trại và hơn 15 gia trại chăn nuôi được ứng dụng các biện pháp chăn nuôi hữu cơ; trên 4.500ha đất rừng sản xuất...

Nhà văn hóa, sân thể thao xã, thôn hoạt động có hiệu quả, kết nối được hoạt động của các xã. 2/2 xã có nhà văn hoá xã đảm bảo theo quy định; 24/24 thôn có nhà văn hóa thôn; các khu thể thao thôn, sân thể thao xã có trang bị một số thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí để trẻ em, người cao tuổi hoạt động văn hóa, thể thao; 100% thôn đã hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với thực tế của từng địa phương. Năm 2020, trên địa bàn 02 xã có 20/24 thôn đạt Thôn văn hóa, đạt 83,3%; 94% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại 02 xã đạt 92,65%.

Trong công tác vệ sinh môi trường, địa phương đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua như: “Năm không, ba sạch”; “Sạch nhà tốt ruộng”; “Phụ nữ thành phố Bắc Kạn chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường”..., huy động được trên 2.300 cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia phát dọn, quét dọn đường làng ngõ xóm của 24/24 thôn với chiều dài gần 40km; trồng hoa cây cảnh tại 02 nhà văn hóa xã, 24/24 nhà văn hóa thôn và hơn 2.000m đường hoa, nâng cao ý thức, dần hình thành nền nếp của người dân trong xây dựng, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. 100% các thôn đã xây dựng hương ước, quy ước về vệ sinh chung công cộng, thôn, bản. Số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; 54,8% hộ sử dụng nước sạch theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội của 2 xã trong những năm qua luôn được giữ vững và ổn định.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tại 2 xã (Dương Quang, Nông Thượng) ngày càng nâng cao. Thu nhập bình quân đến hết năm 2020 đạt 38,45 triệu đồng/người/năm, tăng 31,45 triệu đồng/người/năm so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại 2 xã là 1,21%, thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu của Bộ tiêu chí.

Trong thời gian tới, thành phố Bắc Kạn tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được, phấn đấu đến hết năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu./.

Duy Khánh

Xem thêm