Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học kiểm tra nhiệm vụ giáo dục tiểu học tại Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 10/3, đồng chí Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng Đoàn công tác kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm 2023 tại Sở GD&ĐT Bắc Kạn.

Đến nay, tại tỉnh Bắc Kạn việc triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, 2, 3 cơ bản đi vào nền nếp; giáo viên thực hiện tốt việc tự chủ chương trình, khai thác hiệu quả sách giáo khoa, nguồn học liệu và các thiết bị, đồ dùng dạy học phù hợp.

Đối với lớp 4, 5 cơ bản các nhà trường thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh; từng bước đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh.

Đồng chí Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Đồng chí Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Triển khai giáo dục STEM, Sở đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phương án tổ chức thực hiện giáo dục STEM tiếp cận theo yêu cầu trong Chương trình GDPT 2018 tại các cơ sở giáo dục tiểu học phù hợp với điều kiện địa phương và khả năng đáp ứng của nhà trường. Tuy nhiên, việc thực hiện nội dung này chưa được thường xuyên, một số giáo viên còn gặp khó khăn khi thực hiện.

Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục và đặc biệt là thiếu giáo viên chuyên biệt nên việc triển khai dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học còn nhiều khó khăn, hạn chế. Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ công tác thư viện còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học ghi nhận, ngành Giáo dục Bắc Kạn đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết, tạo cơ chế thúc đẩy triển khai giáo dục trên địa bàn. Công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình GDPT 2018 kịp thời, sát sao.

Đồng chí đề nghị, tỉnh Bắc Kạn khẩn trương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông.

Đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án khác; thực hiện huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa GDPT cấp tiểu học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục chỉ đạo các cấp quản lý thực hiện các giải pháp để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; thực hiện xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhất là bố trí đủ giáo viên dạy các môn Tin học, Tiếng Anh, đảm bảo 100% học sinh tiểu học trên địa bàn được học hai môn này theo quy định Chương trình GDPT 2018.../.

Xem thêm