185 cán bộ ngành Kiểm lâm thi kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức thi kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ đối với 185 công chức, viên chức. Đây là lần đầu tiên Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức thi nghiệp vụ đối với công chức, viên chức của ngành
Đây là lần đầu tiên ngành Kiểm lâm tổ chức thi nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ

Đây là lần đầu tiên ngành Kiểm lâm tổ chức thi nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ

Cán bộ kiểm lâm tham gia thi các nội dung như: Kiểm tra về công tác tham mưu văn bản trong lĩnh vực lâm nghiệp; kỹ năng xử lý, giải quyết tình huống trong lĩnh vực lâm nghiệp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hình thức thi sử dụng phần mềm trên máy tính.

Chương trình nằm trong Kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015- 2020 và giai đoạn 2021-2025, nhằm đánh giá chất lượng công chức, viên chức phải có đủ trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, làm cơ sở để ngành tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí việc làm phù hợp./.

Chi cục Kiểm lâm

Xem thêm