Ba Bể có 8 hợp tác xã đang hoạt động

Hiện trên địa bàn huyện Ba Bể có 11 hợp tác xã (HTX), trong đó có 08 HTX đang hoạt động, 02 HTX mới đăng ký nhưng chưa đi vào hoạt động, 01 HTX đang tạm ngừng hoạt động. Hầu hết các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và phi nông nghiệp.

Hiện trên địa bàn huyện Ba Bể có 11 hợp tác xã (HTX), trong đó có 08 HTX đang hoạt động, 02 HTX mới đăng ký nhưng chưa đi vào hoạt động, 01 HTX đang tạm ngừng hoạt động. Hầu hết các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và phi nông nghiệp.

Theo đánh giá của huyện Ba Bể, đến nay các HTX đang từng bước hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho các thành viên; chú trọng chuyển giao KHKT vào sản xuất sản phẩm sạch và an toàn, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

HTX Phương Đức, xã Hà Hiệu (Ba Bể) với mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế
HTX Phương Đức, xã Hà Hiệu (Ba Bể) với mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới, mang lại hiệu quả kinh tế khá.

Hiện nay một số hợp tác xã có sản phẩm được cung ứng tại tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ thực phẩm an toàn tại Hà Nội như: Bí xanh thơm (Tổ hợp tác bí xanh xã Địa Linh), rau bồ khai (HTX Sang Hà), rau sạch, gà thả đồi (HTX Phương Đức), chè (HTX chè Mỹ Phương); HTX Đồng Lợi, xã Quảng Khê kết nối với các doanh nghiệp thu mua và bao tiêu sản phẩm khoai môn tím... Hoạt động của các HTX đang góp phần thay đổi nhận thức cho người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy thế mạnh của các địa phương./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm