Ba Bể: Ra mắt Nhóm điều phối và mạng lưới hỗ trợ nữ đại biểu HĐND cấp xã

Sáng 13/4, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức ra mắt Nhóm điều phối cấp huyện và mạng lưới hỗ trợ nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Ba Bể.

Ra mắt nhóm điều phối cấp huyện và mạng lưới hỗ trợ nữ đại biểu HĐND cấp xã tại huyện Ba Bể
Ra mắt Nhóm điều phối cấp huyện và mạng lưới hỗ trợ nữ đại biểu HĐND cấp xã tại huyện Ba Bể.

Việc thành lập nhóm điều phối cấp huyện và mạng lưới hỗ trợ nữ đại biểu HĐND cấp xã thuộc Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực phụ nữ tham chính, nhiệm kỳ 2021-2026” do Chính phủ Ailen và Tổ chức APHEDA tài trợ. Theo đó, nhóm điều phối mạng lưới hỗ trợ cấp huyện gồm 5 thành viên với các thành phần là Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND và Hội LHPN huyện. 

Mục đích của việc thành lập mạng lưới hỗ trợ nữ đại biểu HĐND cấp xã nhằm kết nối, chia sẻ và cung cấp thông tin, tài liệu hỗ trợ các nữ đại biểu HĐND hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau khi thành lập, nhóm điều phối và mạng lưới hỗ trợ nữ đại biểu HĐND cấp xã xây dựng quy chế hoạt động theo từng năm, từng giai đoạn.

Ngay sau khi ra mắt, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ năng cho nữ đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 với 02 chuyên đề gồm: Kỹ năng giao tiếp dành cho nữ đại biểu HĐND; Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân./.

H.T

Xem thêm