Bắc Kạn triển khai nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tác động tiêu cực đến phát triển sản xuất và làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của nhiều người dân. Trước tình hình đó, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu gây ra.

Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tác động tiêu cực đến phát triển sản xuất và làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của nhiều người dân. Trước tình hình đó, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu gây ra.

Gần đây tỉnh Bắc Kạn bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra.
Gần đây tỉnh Bắc Kạn chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, hiện nay các tác động chủ yếu của biến đổi khí hậu với Bắc Kạn gồm 6 vấn đề, đó là: Tác động của sự nóng lên toàn cầu; phát thải khí nhà kính; tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan; gia tăng các hiện tượng tai biến thiên nhiên; gia tăng lũ lụt, hạn hán và suy thoái đất; suy thoái hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Từ nhận thức được những tác động to lớn của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên thiên nhiên, cuộc sống con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngay từ khi mới tách tỉnh và khi Nhà nước ban hành các chủ trương chính sách về biến đổi khí hậu, Bắc Kạn đã quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngày 07/6/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH) đã được các quốc gia thông qua tại COP 21, là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên quy định trách nhiệm ứng phó với BĐKH của tất cả các bên. Trọng tâm của Thỏa thuận Paris là đưa ra các quy định liên quan đến trách nhiệm xây dựng và thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định của mỗi bên tham gia Công ước Khí hậu. Đến nay, Thỏa thuận đã được 195 nước ký, 155 nước phê chuẩn trong tổng số 197 bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về BĐKH. Thỏa thuận Paris đã chính thức có hiệu lực từ ngày 4 tháng 11 năm 2016.

Trước nguy cơ ảnh hưởng và cảnh báo về biến đổi khí hậu, tỉnh Bắc Kạn  xác định cần phải có các giải pháp, kế hoạch ứng phó  hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu. Xác định vấn đề biến đổi khí hậu vừa có tính trước mắt, vừa có tính lâu dài, phức tạp và liên quan đến tất cả các ngành, các địa phương. Vì thế, tại Quyết định Số 799 /QĐ-UBND ngày  24  tháng 5  năm 2012 về việc Ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011- 2020 đã nêu rất rõ: Để thực hiện được mục tiêu ứng phó và giảm nhẹ tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với tỉnh, việc xây dựng các giải pháp, kế hoạch và công tác chỉ đạo thực hiện cần được nghiên cứu, trao đổi ở tất cả các cấp, các khu vực, các lĩnh vực (tài nguyên nước, đất, môi trường, các hệ sinh thái…) và trong tất cả các ngành, quan trọng nhất là năng lượng, giao thông, công nghiệp, nông lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, tài nguyên và môi trường.
 

Để làm tốt công tác ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, ngoài việc nghiên cứu, xác định rõ, sâu hơn các tác động của biến đổi khí hậu, xây dựng và nhanh chóng ban hành các chương trình, giải pháp, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, Bắc Kạn còn tổ chức lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu vào trong quá trình quản lý, kế hoạch hóa trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐKH; hằng năm phối hợp với các cơ quan như: Cục KTTV, biến đổi khí hậu, Hội Nước sạch tỉnh Bắc Kạn, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên… mở các lớp tập huấn cho các đối tượng từ cán bộ lãnh đạo đến chuyên viên, các sở, ngành, UBND các huyện thị và một số cơ quan liên quan. Với định hướng xây dựng và thực hiện các dự án Cơ chế phát triển sạch – CDM, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành một số văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia các dự án CDM. Trong đó tập trung nghiên cứu và đề xuất tham gia CDM trong các lĩnh vực có tiềm năng của tỉnh như sản xuất năng lượng (các công trình thủy điện), xử lý rác thải, trồng rừng, khoáng sản. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 01 đơn vị là Công ty cổ phần Điện lực dầu khí Bắc Kạn tham gia dự án theo cơ chế phát triển sạch với tổng lượng CER dự kiến của dự án  là 7.365 tấn CO2 tương đương.
 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thực hiện dự án người dân tộc thiểu số ứng phó với biến đổi khí hậu, để tranh thủ nguồn vốn tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu; tuyên truyền và chia sẻ các nội dung của kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, xác định các biện pháp thích ứng cho đối tượng người dân tộc tại các vùng dự án triển khai. Phối hợp nghiên cứu thực hiện các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu có sử dụng kiến thức bản địa của người dân tộc thiểu số. Để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập, duy trì, ổn định cuộc sống và thích ứng với bối cảnh BĐKH.
 

Bích Ngọc

Xem thêm