Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 14/7, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị thành viên lần thứ 5 (mở rộng), nhiệm kỳ 2021 - 2026 sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; thành viên Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị đã nghe bà Đinh Thị Sơn, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn thông qua nội dung chủ yếu Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

6 tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng tổ chức Hội được duy trì; đến nay toàn tỉnh có 108 Hội cơ sở, có 1.228 chi hội và 12 tổ hội. Tổng số hội viên 32.400 người; hội viên mới kết nạp trong 6 tháng đầu năm 2023 là 1.183 người.

Công tác chăm sóc người cao tuổi được các cấp Hội thực hiện kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Công tác phát huy vai trò của người cao tuổi được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực (người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, khuyến học...). Kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận về kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời, đề xuất việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị nhất trí thông qua nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023, gồm: Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam và chương trình hành động của Hội nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại cộng đồng. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ đã thành lập và tiếp tục thành lập mới các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi...

Kết luận hội nghị, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn Đinh Thị Sơn đề nghị các cấp Hội khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò của người cao tuổi. Các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn tổ chức Hội trong quá trình hoạt động, đặc biệt liên quan tới công tác xây dựng, sử dụng quỹ bảo đảm đúng quy định và phát huy hiệu quả.

Triển khai, tổ chức tuyên truyền Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư đến các cấp Hội, hội viên trong toàn tỉnh, chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi mô hình tổ chức Hội cấp tỉnh và cấp huyện khi có hướng dẫn. Thực hiện tốt "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023.../.

Xem thêm