Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu báo giá thiết bị

BBK - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự án Đầu tư xây dựng 04 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn.

Xem thêm