Tập trung thực hiện tốt chủ đề hoạt động công đoàn năm 2022:

“Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội công đoàn các cấp”

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, tổ chức công đoàn đã xác định chủ đề hoạt động năm 2022 là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đến thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho công nhân Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Kạn.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đến thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho công nhân Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Kạn.

Để thực hiện tốt chủ đề đã đề ra, ngay từ đầu năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên CNVCLĐ trong tỉnh phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho 12.622 đoàn viên, CNVCLĐ với tổng giá trị gần 13 tỷ đồng. Qua đó đã động viên kịp thời những đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch Covid-19.

Công đoàn các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập cho người lao động; đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện nâng cao chất lượng bữa ăn ca và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Việc thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm triển khai, công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động theo quy định, đảm bảo phát huy tinh thần dân chủ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm triển khai, các cấp công đoàn vận dụng sáng tạo, linh hoạt các hình thức tuyên truyền để triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đến đoàn viên, người lao động. Thích ứng với “trạng thái bình thường mới” trong phòng, chống dịch Covid-19, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai, tuyên truyền thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Để tiếp tục chung tay với các đơn vị y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ tỉnh đã trích 100 triệu đồng để mua vật tư, trang thiết bị, bảo hộ y tế hỗ trợ các trung tâm y tế huyện, thành phố, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; hỗ trợ 335 đoàn viên công đoàn mắc Covid-19 với tổng số tiền 174,5 triệu đồng.

Phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững” và Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” đã được các cấp công đoàn tích cực triển khai. Công đoàn đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua, biên bản ghi nhớ triển khai tốt chương trình; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có thời gian, môi trường nghiên cứu, sáng tạo, đưa ra các sáng kiến có hiệu quả để áp dụng trong thực tiễn nhằm mang lại hiệu quả công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Những kết quả nổi bật nêu trên cho thấy, trong những tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để tổ chức hoạt động thiết thực, phù hợp hiệu quả, hướng về cơ sở, đoàn viên, người lao động. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh chú trọng đẩy mạnh các nội dung sau:

Tích cực, chủ động tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động đưa ra giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác, phương án sản xuất, kinh doanh, vận động người lao động tích cực làm việc với tinh thần đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch bệnh Covid-19.

Nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, quan tâm thương lượng về tiền lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi, bữa ăn ca, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân, Tết sum vầy, chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”; tăng cường triển khai các chương trình thỏa thuận hợp tác để cung cấp sản phẩm ưu đãi trợ giá, tạo phúc lợi cho người lao động.

Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu việc làm của người lao động, tham gia thông tin kết nối cung - cầu để người lao động có việc làm. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, vận động đoàn viên, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tích cực hưởng ứng tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, lao động ở những nơi đã thành lập công đoàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; củng cố tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của các cấp công đoàn. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Thường xuyên rà soát, bổ sung giải pháp tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”./.

Vi Văn Nghĩa (Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh)

Xem thêm