Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 05/01, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 ảnh 1
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định: Năm 2021, nước ta đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của tình hình kinh tế - xã hội. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng; những quyết sách đặc thù phục vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giám sát hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, sự chuyển hướng đúng, kịp thời chiến lược “phòng, chống dịch Covid-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” của Chính phủ và sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ trong toàn hệ thống và trên các lĩnh vực.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng ta đã chuẩn bị tốt nhất để bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, phê chuẩn và kiện toàn các chức danh quan trọng của Nhà nước; tạo quyết tâm, nỗ lực mới trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng chúng ta vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cơ bản bảo đảm các cân đối lớn. Ước tính tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 2,58% so với năm 2020. Bình quân năm 2021, CPI tăng 1,84% so với năm 2020. Lạm phát được kiểm soát tốt, là dư địa cho phép thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh.

Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò bệ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, là cơ sở quan trọng để thực hiện an sinh, an dân trong bối cảnh dịch bệnh; tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,9%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng năm 2021 đạt 4,05%, đóng góp 63,8% trong tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế; công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6,37%.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2021 ghi nhận mức tăng cao so với năm 2020, ước đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước, trong đó xuất khẩu ước đạt 336,25 tỷ USD, tăng 19% và nhập khẩu ước đạt 332,25 tỷ USD, tăng 26,5%.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 1.523,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với dự toán; chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.839,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với dự toán. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo giá hiện hành tăng 3,2% so với năm 2020, là mức tăng thấp trong nhiều năm nhưng cũng là kết quả khả quan trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới. Trong năm, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm được đẩy mạnh xây dựng, nhất là hạ tầng giao thông.

Năm 2021, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người có công, các đối tượng chính sách được đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 2,25%.

Chính phủ xác định chủ đề điều hành của năm 2022 là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, cụ thể hóa trong 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành. Trong đó, trọng tâm đầu tiên là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, biến thách thức thành cơ hội; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; khắc phục hạn chế, yếu kém của năm 2021, nhất là các tồn tại, hạn chế kéo dài; thực hiện thành công toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chính phủ đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, gồm: Tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP khoảng 25,5-25,8%; tốc độ tăng CPI khoảng 4%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,5%; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 27,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 67-68%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 27-27,5%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) 1-1,5%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 73%...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước về những nỗ lực phấn đấu và những kết quả quan trọng, thành tích to lớn đã đạt được trong năm 2021, góp phần quan trọng đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức hết sức nặng nề.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề lớn. Cần tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc các diễn biến của tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chủng mới để kịp thời có chính sách, biện pháp ứng phó phù hợp. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, gắn với thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn.

Quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hoá hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hoá, nhất là ở các khu công nghiệp, khu đô thị mới; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hoá tốt đẹp.

Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ trung ương đến địa phương. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức./.

Phan Quý – Đình Văn

Xem thêm